Certificaten en keurmerken

ISO 9001 

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Braber Groenvoorziening B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied:

Het op basis van klantenspecificaties verzorgen van ontwerp, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en het beheer van groenprojecten.

Het certificaat is geldig tot 15 september 2018.

 

VCA** 

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Braber Groenvoorziening B.V. gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1 voor het toepassingsgebied:

Het op basis van klantenspecificaties verzorgen van ontwerp, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en het beheer van groenprojecten.

Het certificaat is geldig tot 26 september 2018.

Erkend leerbedrijf

Aequor verklaart dat Braber Groenvoorziening B.V. te Renesse voldoet aan de criteria gesteld in het Erkenningsreglement voor Leerbedrijven in de domeinen voedsel en leefomgeving en ge-

schikt is voor het verzorgen van het praktijkleren in de middelbare beroepsopleidingen voor de (deel)kwalificaties die zijn overeengekomen zoals bedoeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs artikel 7.2.10.

De erkenning is geldig in combinatie met vermelding in het register van leerbedrijven van Aequor op Internet.

Groenkeur

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Braber Groenvoorziening B.V. gehanteerde kwaliteits-

managementsysteem en de toepassing daarvan voldoet aan de Groenkeur Beoordelingsrichtlijn

Groenvoorzieningen 2012, en aan NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied:

Aanleg groenvoorzieningen, onderhoud groenvoorzieningen, ontwerp groenvoorzieningen

van openbare- of semi-openbare ruimten, terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcom-

plexen, landschappen, alsmede op of langs (water) wegen en degelijke.

Het keurmerk is een hulpmiddel om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen.

De richtlijnen gelden als norm. Het zijn de minimale eisen waar deelnemende bedrijven

aan dienen te voldoen. De normen garanderen de opdrachtgever dat afspraken worden nagekomen.

Groenkeur wordt gezien als een veeleisend keurmerk voor de groene sector.

Dit beeld is ontstaan door de consequente handhaving van normen. In de praktijk is het een zeer toegankelijk keurmerk dat goed rekening houdt met het niveau van dienstverlening in de afzonderlijke vakdisciplines. De eisen zijn enerzijds afgestemd op wensen van opdracht-

gevers en anderzijds op de aanwezige capaciteiten van uitvoerende groenbedrijven.

De erkenning is geldig tot 15 september 2018.

VHG

Braber Groenvoorziening B.V. is lid van de VHG. De VHG is een belangenbehartiger en adviseur van groene ondernemers: hoveniers, groenvoorzieners, dak- en gevelbegroeners, boomverzorgers en interieurbeplanters.

Ook vormt de VHG een gemeenschap, een sociëteit, waarin groen ondernemerschap tot bloei komt door contact en gedeelde interesse.

Dutch Quality Gardens 

Braber Groenvoorziening B.V. is op basis van professionaliteit, kwaliteit en creativiteit deelnemer van Dutch Quality Gardens.

Braber Groenvoorziening
Korte Moermondsweg 10
4325 LB Renesse

Naar contact