nieuwsbrief Boomverzorging

Bomen

Deze vaak grote en in het oog springende elementen van uw groenvoorziening zijn

erg belangrijk als organisme in onze leef-

omgeving. Onder andere vanwege hun luchtzuiverende werking, hun vermogen

Co2 om te zetten of gewoon omdat ze

mooi zijn en ons een prettig gevoel kun-

nen geven wanneer we omgeven worden

door groen te midden van huizen en straten.

Samen met de bomen delen wij ons leefgebied daarom zullen onze bomen onderhouden moeten worden zodat ze veilig en gezond kunnen blijven. Hiervoor bestaat een aparte discipline binnen het groene vakgebied, te weten de boomverzorging. 

 

Boomverzorging

Boomverzorging, een dienst die sinds 2009 ook officieel behoort tot het takenpakket van Braber Groenvoorziening. Onze Gecertificeerde Europeen Treeworker en gecertificeerde boomveiligheidscontroleur kan u met raad en daad bijstaan bij het onderhoud van uw boom of bomenbestand.

 

De certificaten zijn tot stand gekomen door de samenwerking van vakgroepen van verschillende Europese landen met als doel een hoogwaardig opleidings- en vakkundigheids-

niveau van de boomverzorgers te verkrijgen. Regelmatig zorgen cursussen er voor dat het kennisniveau op het gewenste niveau blijft en 1 maal in de drie jaar wordt er opnieuw gecertificeerd.

 

Waar kunnen wij u mee helpen?

Dit vakgebied heeft meerdere onderdelen waar we u mee van dienst kunnen zijn.

 

Hieronder een greep uit deze onderdelen met korte uitleg:

  • Aanplant van jonge bomen

     Het aanplanten van jonge bomen waarbij rekening wordt gehouden met de boven- en

     ondergrondse behoeften van de bomen.

  • Verplant van oudere bomen

     Het voorbereiden van de bomen op de verplant als mede het voorbereiden van de

     nieuwe standplaats gevolgd door het daadwerkelijke verplanten.

  • Begeleidingssnoei van jonge bomen

     Het snoeien van jonge bomen met het oog op de toekomst zodat deze veilig en gezond

     volwassen kunnen worden.

  • Onderhoudssnoei van bomen

     Bomen blijven groeien, hierdoor zal vaak onderhoud nodig blijven, denk bijvoorbeeld

     aan het verwijderen van dood hout of overhangende takken. Gericht om overlast te

     beperken en bomen veilig en gezond te houden.

  • Verschillende beheersmethoden

     Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoud van fruitbomen, lei-, vorm- en dakbomen.

     Kroonverankering, verjongingssnoei of bemesting spelen hierin een rol.

  • Boomveiligheidscontrole (BVC)

     In het kader van de wettelijke zorgplicht, dient men zijn bomen met regelmaat te

     controleren en te onderhouden. Uw bomen worden beoordeeld op het gebied

     van veiligheid. Na deze controle en het uitvoeren van eventuele beheersmaatregelen

     voldoet u aan de zorgplicht. 

  • Herkenning en bestrijding van ziektes en plagen

     Adviseren ter voorkoming en eventuele behandeling van ziekten, plagen en schimmels

     waar uw bomen mee te maken kunnen krijgen.

  • Advisering en inventarisering

     Bijvoorbeeld bij inrichting van bouwterreinen met behoud en bescherming van het huidig

     bomenbestand en natuurlijk ook ten aanzien van veranderende bodemomstandigheden.

  • Rooien van bomen

     Het verwijderen van bomen middels het toepassen van verschillende technieken:

     vellen, afbreken of met behulp van telescoopkraan of sorteerknijper.

 

Boomverzorging en al zijn facetten binnen het vak toegspitst op het veilig en gezond

houden van uw bomen zodat u nog vele jaren kunt genieten van deze mooie organismen

welke uw groenvoorziening, tuin of straat aankleden.

 

Braber Groenvoorziening wil deze diensten graag aanbieden op een goed kwaliteitsniveau,

zodat uw bomen op de juiste manier verzorgd en onderhouden worden.

 

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen?
Neem gerust contact met ons op.
           
Wij helpen u graag verder.

 

Voor meer foto's over boomverzorging klik hier


Terug naar het overzicht

Braber Groenvoorziening
Korte Moermondsweg 10
4325 LB Renesse

Naar contact