boomverzorging

Dit vakgebied heeft meerdere onderdelen waar we u mee van dienst kunnen zijn.

 

Hieronder een greep uit deze onderdelen met korte uitleg:

Aanplant van jonge bomen:

Het aanplanten van jonge bomen waarbij rekening wordt gehouden met de boven-

en ondergrondse behoeften van de bomen.

 

Verplant van oudere bomen:

Het voorbereiden van de bomen op de ver-

plant als mede het voorbereiden van de

nieuwe standplaats gevolgd door het daad-

werkelijke verplanten.

 

Begeleidingssnoei van jonge bomen:

Het snoeien van jonge bomen met het oog op de toekomst zodat deze veilig en gezond

volwassen kunnen worden.

Onderhoudssnoei van bomen:

Bomen blijven groeien, hierdoor zal vaak onderhoud nodig blijven, denk bijvoorbeeld

aan het verwijderen van dood hout of overhangende takken. Gericht om overlast te

beperken en bomen veilig en gezond te houden.

 

Verschillende beheersmethoden:

Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoud van fruitbomen, lei-, vorm- en dakbomen.

Kroonverankering, verjongingssnoei of bemes-

ting spelen hierin een rol.

 

Boomveiligheidscontrole (BVC):

In het kader van de wettelijke zorgplicht, dient men zijn bomen met regelmaat te controleren

en te onderhouden. Uw bomen worden beoor-

deeld op het gebied van veiligheid.

Na deze controle en het uitvoeren van eventuele beheersmaatregelen voldoet u aan de zorgplicht.

Herkenning en bestrijding van ziektes en plagen:

Adviseren ter voorkoming en eventuele behandeling van ziekten, plagen en schimmels

waar uw bomen mee te maken kunnen krijgen.

 

Advisering en inventarisering:

Bijvoorbeeld bij inrichting van bouwterreinen

met behoud en bescherming van het huidig

bomenbestand en natuurlijk ook ten aanzien

van veranderende bodemomstandigheden.

 

Rooien van bomen:

Het verwijderen van bomen middels het toepassen van verschillende technieken:

vellen, afbreken of met behulp van telescoopkraan of sorteerknijper.

Braber Groenvoorziening
Korte Moermondsweg 10
4325 LB Renesse

Naar contact